Tandläkare

Tandläkare är en yrkesbeteckning på en person som har en godkänd examen från en odontologisk institution och har en tandläkarlegitimation. Utbildningen till att bli tandläkare omfattar, enligt svensk standard, fem års heltidsstudier. Det är möjligt att studera till tandläkare vid Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Umeå universitet samt Malmö högskola. I studierna till tandläkare ingår basmedicinska ämnen, däribland exempelvis kemi, anatomi, fysiologi, histologi, mikrobiologi och patologi. Under de tre sista åren av utbildningen är studierna inriktade på specialisering i diagnostik och behandling av patoligiska tillstånd i munhålan och angränsande vävnader.

Kanonpris på Dentaworks Tandblekning 395 kr
Simplesmile Hemblekning, 395 kr, Köp online här

Som tandläkare arbetar man inte enbart med tänder. Det kan också vara den muskulatur som hör till käkområdet. När man tjänstgjort som läkare under två år är det möjligt att vidareutbilda sig till specialist. Oral kirurgi, ortodonti, pedodonti, parodontologi, oral protetik, bettfysiologi, endodonti eller odontologisk radiologi är olika specialistområden. De flesta tandläkare som är verksamma i Sverige är anslutna till Sveriges Tandläkarförbund. Sveriges Tandläkarförbund har 11 600 medlemmar och arbetar med frågor som rör tandläkarens roll i samhället. Käkkirurgi innefattar en diagnos och kirurgisk behandling av problem som uppkommit munhålan med omkringliggande vävnader såsom exempelvis käkar. Ortodontin är inriktad på studier och behandling av fel i tandbettet, så kallade malocklusioner.

Dessa kan vara ett resultat av ojämnheter i tandställningen, oproportionella förhållanden mellan käkarna eller båda delarna. Med pedodonti åsyftas barn- och ungdomstanvård. Parodontologi är läran om tandlossningssjukdomar och en av de odontologiska specialiteterna. Oral protetik omfattar ersättning av förlorad mjuk- och hårdvävnad i munhålan. Bettfysiologi omfattar tuggsystemets anatomi, funktion samt fysiologi. Endodonti är den del av odontologin som omfattar tandpulpans sjukdomstillstånd. Odontologisk radiologi är den del av odontologin som berör läran om röntgenstrålarna och deras tillämpning. Tandläkarna är den enda yrkeskategori som får använda röntgen direkt efter grundutbildningen. Det är fri prissättning på tandvård i Sverige. Det innebär att tandläkare och tandhygienister själva bestämmer priset på olika behandlingar.

Detta innebär att priserna för att få behandlingen hos en tandläkare kan skilja sig ganska mycket åt. Därför gör du bäst att jämföra priset mellan några olika tandläkare innan du bestämmer dig för vilken som du ska välja. Då din tandvård ska omfattas av tandvårdsförsäkringen måste uppfylla vissa kriterier. Du måste få behandling av en tandläkare som inte är äldre 70 år. Vidare måste tandläkaren ha giltig legitimation. Tandläkaren ska vidare ha anmält den försäkring till Försäkringskassan.